Tiếp tục áp thuế tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu vào Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Côn thương, Bộ vẫn tiếp tục duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và sản phẩm phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia khác nhau.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra sau đợt rà soát giữa kỳ, ngành sản xuất trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu nếu không tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ. Do vậy, để đảm bảo hiệu quả của biện pháp, đồng thời giúp ngành sản xuất trong nước có thời gian phục hồi sản xuất, việc tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ là cần thiết.

Chính vì thế, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục đánh thuế đối với các sản phẩm thép nêu trên. Những sản phẩm này gồm phôi thép không hợp kim, hợp kim; sản phẩm thép dài hợp kim, không hợp kim (thép thanh và thép cuộn). Mã HS của các sản phẩm bị áp thuế là: 7207.19.00; 7207.11.00; 7207.20.29; 7224.90.00; 7207.20.99; 7213.10.10; 7213.91.20; 7213.10.90; 7214.20.31; 7227.90.00; 7214.20.41; 9811.00.00 và 7228.30.10.

Trong trường hợp Bộ Công thương không gia hạn, mức thuế sẽ giảm dần về 0 % tới ngày 22/3/2020.

Vào ngày 18/7/2016, Bộ Công thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với 2 sản phẩm thép nói trên. Bộ Công thương thực hiện rà soát giữa kỳ đối với vụ việc này vào ngày 26/3/2018.

Mức áp thuế tự vệ như sau: 

ap thue thep dai nha 72c3
 
ap thue thep dai nha cf33
 

Theo NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *